Křížová cesta na Svatý kopeček i kaple svatého Šebestiána se dočkají obnovy. Mikulovu se podařilo získat dotaci

29.07.2013 22:21

Svatý kopeček se svou křížovou cestou a kaplí sv. Šebestiána je

dominantou města Mikulova. Čas, klimatické podmínky i mnohdy bezohledný přístup

návštěvníků se však na kapličkách podepsal. Trvalo roky, než se začaly opravovat

a v nejbližší době se dočká rekonstrukce i kaple svatého Šebestiána se zvonicí na samém

vrcholu Svatého kopečku.

Mikulovu se podařilo získat skoro sedmimilionovou dotaci z ROP Jihovýchod, díky níž může

být realizován projekt Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatý kopeček

v Mikulově.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo dotaci získat. O podporu jsme žádali už dvakrát

a neúspěšně. Takže na potřetí to vyšlo a my se můžeme pustit do opravy křížové cesty,

vybudovat naučnou stezku v přírodní rezervaci Svatý kopeček a obnovit kapli svatého

Šebestiána i zvonici,“ řekl s potěšením starosta města Rostislav Koštial.

Celá křížová cesta je součástí komponované kulturní krajiny, která byla v Mikulově a okolí

budována již od 1. čtvrtiny 17. století. V roce 1946 byl Svatý kopeček vyhlášen botanickou

rezervací a od roku 1992 je přírodní rezervací.

„Poslední celkovou stavební obnovou prošla křížová cesta v devadesátých letech minulého

století a už si opravdu zasloužila větší opravu. Bohužel peníze na tak rozsáhlou rekonstrukci

město ani církev neměly, a tak jsme žádali o podporu z fondů Evropské unie,“ vzpomíná

manažerka projektu Kateřina Korandová z odboru rozvoje a živnostenského podnikání

Městského úřadu v Mikulově.

Projekt, který mikulovská radnice společně s církví v roce 2009 podaly, však nebyl finančně

podpořen a tehdy se zrodila myšlenka adopce jednotlivých kapliček křížové cesty, kdy se o ně

jejich donátoři starají a rekonstruují je. „Díky patriotům a příznivcům našeho krásného města

se ke konci roku 2012 podařilo opravit většinu kapliček. A obnovu Kaple božího hrobu církev

dokončila již v květnu roku 2010,“ řekl starosta města, nositel myšlenky adopce kapliček.

Prostředky na obnovu největších dominant – kaple svatého Šebestiána a kampanily však

stále chyběly. „V současné době je velmi těžké získat dotaci na opravu památek. A tak jsme

se ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Pálava rozhodli propojit dva záměry,

a to vybudovat naučnou stezku na Svatý kopeček a technicky zhodnocení významné kulturní

památky. A dotaci se nám podařilo získat,“ říká nadšeně Kateřina Korandová.

„O tom, že projekt byl kvalitně a velmi pečlivě připravený, svědčí skutečnost, že jsme v rámci

výzvy dostali nejvyšší bodové hodnocení ze všech příjemců dotací,“ řekl starosta města

Rostislava Koštial.

V rámci projektu bude do konce roku 2014 zbudována naučná stezka v přírodní rezervaci

Svatý kopeček, na níž vyroste jedenáct informačních panelů. Návštěvníci si budou moci

sednout na dvacet nových laviček. Kaple svatého Šebestiána i zvonice se dočkají opravy

střech, oken i dveří, nových fasád i vnitřních omítek. Opraveny budou i vstupní schody do

kaple.

Na projekt v celkové hodnotě 7,7 milionů korun město Mikulov získalo 85% dotaci ve výši

6,4 milionů korun. „Zbytek bude hrazen z daru velkorysého dárce, který poskytl městu

účelovou dotaci ve výši jeden milion korun, a z rozpočtu města,“ upřesnil starosta Rostislav

Koštial.

Po celkové rekonstrukci křížové cesty na Svatý kopeček vyjde také propagační brožura, která

bude české i zahraniční návštěvníky a poutníky informovat o této jedinečné kulturně-přírodní

památce a dominantě Mikulova.