Nová výstava historie loretánské chýše v Mikulově | 29.4.2014 | Mikulov

29.04.2014 17:00

 

Stálá výstava Od Svaté chýše loretánské k hrobnímu kostelu Dietrichsteinů představuje vývoj jedné z mikulovských barokních památek, na jejímž místě stávala dříve loretánská chýše, která byla i hojně navštěvovaným poutním místem.

Bezmála čtyři stovky let tvoří východní kulisu Mikulova soubor staveb na Svatém kopečku a pod ním dvouvěžová stavba kostela, dnes vnímaná jen jako hrobka rodiny Dietrichsteinů. Nová stálá expozice nabízí příběh velkých dnů tohoto místa, na jehož počátku stálo rozhodnutí majitele mikulovského panství, kardinála Františka Dietrichsteina, vytvořit ve svém městě věrné kopie svatých míst v Loretu a Jeruzalémě.

Dietrichsteinská hrobka má dlouhou historii, na jejímž počátku stála od roku 1625 drobná stavba loretánské chýše s kostelem sv. Anny, který ji později překryl. Až do nešťastného požáru v roce 1784, který jej zničil, to byl známý cíl poutníků za zázrakem uzdravení. V polovině 19. století pak byla ruina upravena na hrobní kostel Dietrichsteinů,“ upřesňuje Marcela Koňáková ze společnosti Mikulovská rozvojová. Tato společnost je realizátorem výstavy a hrobku provozuje. 

Nová expozice vznikla v nevyužitých prostorách hrobky. Zde se návštěvníci seznámí prostřednictvím informačních panelů s historií budovy a poznají poutnickou minulost města. „Výstavu doplňují i hrobové nálezy, získané při antropologickém výzkumu, mobiliář, plastiky a obrazy, které byly ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově,“ upřesňuje Dobromila Brichtová, kurátorka výstavy. Expozici ozvláštní i dámský hrobový oděv, patřící Karolíně Maxmiliáně Dietrichstein. Šaty, které pochází z 18. století, byly nalezeny přímo v hrobce a v současné době na nich probíhají restaurátorské práce pod vedením paní Vendulky Otavské. V září tohoto roku bude k výstavě vydaná i publikace.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 29. dubna v 17.00 hodin. Součástí programu bude také komentovaná prohlídka Dietrichsteinské hrobky s kurátorkou výstavy Dobromilou Brichtovou a vystoupení pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov.

Výstava bude mít význam také pro místní obyvatele, kteří poznají minulost svého města, víme, že většina z nich vnímá stavbu pouze jako hrobku. Návštěvníkům nabídneme nový turistický cíl a zvýšíme tak atraktivitu celé turistické destinace,“ doplnila Marcela Koňáková.

Výstava je realizovaná v rámci projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově, na které se jako partneři podílí Město Mikulov, obec Drasenhofen, Regionální muzeum v Mikulově a společnost Mikulovská rozvojová. Přeshraniční projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.