Svatojakubská cesta spojí město Mikulov s významnými trasami Evropou a posílí zájem o památky

17.06.2013 18:07

Mikulov je součástí nově vyznačené Svatojakubské cesty,

která je významnou evropskou turistickou trasou a navazuje na starobylou poutní tradici cest do Compostely. Do projektu Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava je zapojeno dalších třináct jihomoravských obcí a rozsah cesty na území jižní Moravy je 55 km.

Svatojakubská cesta je síť poutních cest, které vedou ke katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Ve středověku se tudy zbožní poutníci vydávali k hrobu svatého Jakuba, aby vyjádřili svou víru a pokání. Dnes je pouť kromě tohoto původního významu také zajímavou turistickou trasou, na níž můžeme obdivovat proměňující se krajinu a přírodu, historické, církevní a kulturní památky nebo se setkat s místními obyvateli či poutníky z celého světa. U nás trasa navazuje na dolnorakouskou oblast Weinviertel i na již vyznačené trasy v sousedních krajích České republiky a vede dál do Evropy.

„Trasa jde po vyznačených pěších trasách Klubu českých turistů a má charakteristické značení symbolem hřebenatky, která je znakem poutníků a tedy i Jakubské cesty. V rámci projektu budou některá místa na trase osazena také lavičkami či informačními panely. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava také připraví další marketingové aktivity k propagaci této významné poutní cesty na území jižní Moravy,“ uvedla Monika Hlávková, manažerka projektu.

Přímo v Mikulově vede trasa od Klentnice přes přírodní rezervaci vrchu Turold, kde mohou poutníci navštívit jeskyni. Pokračování zde má dvě varianty – modře značená trasa vede přes ulice Hliniště a Bezručova na Svatý kopeček a po křížové cestě se pěší turisté dostanou na historické Náměstí. Červená vede přes Kozí hrádek a židovský hřbitov a končí také na historickém Náměstí. Dále vede Svatojakubská cesta přes státní hranici do Rakouska.

„V našem turistickém informačním centru se mohou poutníci zapsat do poutnické knihy a získají zde razítko do svého credencialu. Z větší části se zde setkáváme s pěšími rakouskými poutníky. Z České republiky jich je zatím velmi málo,“ doplnila Marcela Koňáková, vedoucí TIC Mikulov.

„Věřím, že navázání Svatojakubské cesty na jižní Moravu pomůže získat popularitu našim unikátním církevním památkám, už jen z toho důvodu, že církevní turistika je ve světě velmi populární a máme zde rozhodně zájemcům co nabídnout. Snažíme se naše město a jeho sakrální bohatství podporovat a propagovat,“dodal Rostislav Koštial, starosta města Mikulova.